พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

งานด้านการศึกษา

งานด้านการศึกษา
งาน
หลักเกณฑ์
/ขั้นตอน
เอกสาร
ประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2549 - 2552 ดังนี้ 
-ดาวน์โหลดได้ทางอินเตอร์เน็ต
1.สนง.พื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 www.rayong1.go.th 
2.สนง.พื้นที่การศึกษาระยองเขต 2
-
-
5 นาที
-
-จำนวนโรงเรียน
-
-
-
-
-
- จำนวนนักเรียน
-
-
-
-
-
- จำนวนห้องเรียน
-
-
-
-
-
- จำนวนครู
-
-
-
-
-
สถานที่ติดต่อ
สนง.พื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 เลขที่ 1/24 ถ.บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร 038-611156
สนง.พื้นที่การศึกษาระยองเขต 2  เลขที่ 99/1 ม.3 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง โทร 038-671180

 

 

**********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th