พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ

ข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำ ณ วันที่  27  มีนาคม  2560
สถานการณ์น้ำ
ความจุ
(%)
เรียกดู
ico_titleสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกราย
ปกติ
62.15
duplicate
ico_titleสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
ปกติ 56.40 duplicate
ico_titleสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
ปกติ
54.60
duplicate
ico_titleสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์
ปกติ
50.94
duplicate
ico_titleสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำระโอก
ปกติ 67.74 duplicate

หมายเหตุ

ico_title โครงการชลประทานจังหวัดระยอง  ที่อยู่ 243 ม.5 ต.เชิงเนิน จ.ระยอง โทร 038-611155

ico_titleสนง.ปภ.จว.รย. ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท
อ.เมือง จ.ระยอง  โทร 038-694129-34 สายด่วน ปภ. 1784

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th