เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

อ่างเก็บน้ำประแสร์

ข้อมูล ณ วันที่  27  มีนาคม  2560

ชื่ออ่างเก็บน้ำ
ประแสร์
ชื่อลุ่มน้ำ
ประแสร์
ปริมาณเก็บกักน้ำสูงสุด 295.000 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน
126.320
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บน้ำต่ำสุด
- ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น
-840,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง
- ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำฝน
5.4 มม.
ความจุ
50.94%
สถานการณ์น้ำ
ปกติ
รายชื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างฯ
ใช้น้ำรวม :
0.00 ลูกบาศก์เมตร
- การสำรวจ  ตรวจสอบ  ความพร้อม  ความแข็งแรง  ของอ่างเก็บน้ำและฝายในความรับผิดชอบ
- มีสภาพแข็งแรงและพร้อมที่จะรับน้ำ
ข้อมูลจากโครงการชลประทานระยอง โทร 038-611155 ต่อ 117

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th