เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่  27  มีนาคม  2560

ชื่ออ่างเก็บน้ำ
คลองใหญ่
ชื่อลุ่มน้ำ
คลองใหญ่
ปริมาณเก็บกักน้ำสูงสุด 45.460 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณอ่างเก็บน้ำ ณ ในปัจจุบัน
21.893 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำต่ำสุด 3.000 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น -162,763 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง - ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำฝน 14.0 มม.
ความจุ
54.60%
สถานการณ์น้ำ
ปกติ
รายชื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างฯ
1.บ.อีสวอเตอร์ - ลูกบาศก์เมตร
2.บ.ไทยแทฟฟิต้า - ลูกบาศก์เมตร
3.ระบายลงลำน้ำเดิม - ลูกบาศก์เมตร
รวม - ราย ใช้น้ำรวม :
- ลูกบาศก์เมตร
- การสำรวจ ตรวจสอบ ความพร้อม ความแข็งแรง ของอ่างเก็บน้ำและฝายในความรับผิดชอบ
- มีสภาพแข็งแรงและพร้อมที่จะรับน้ำ
ข้อมูลจากโครงการชลประทานระยอง โทร 038-611155 ต่อ 117

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th