เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

อ่างเก็บน้ำคลองระโอก

ข้อมูล ณ วันที่  27  มีนาคม 2560

ชื่ออ่างเก็บน้ำ
คลองระโอก
ชื่อลุ่มน้ำ
ประแสร์
ปริมาณเก็บกักน้ำสูงสุด
19.650
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน
13.310
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำต่ำสุด
00.486 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น
- ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่าง
19,401 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำฝน
20.4
มม.
ความจุ
67.74%
สถานการณ์น้ำ
ปกติ
รายชื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างฯ
ใช้น้ำรวม :
0.00 ลูกบาศก์เมตร
- การสำรวจ ตรวจสอบ ความพร้อม ความแข็งแรง ของอ่างเก็บน้ำและฝายในความรับผิดชอบ
- มีสภาพแข็งแรงและพร้อมที่จะรับน้ำ
ข้อมูลจากโครงการชลประทานระยอง โทร 038-611155 ต่อ 117

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th