เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

สถานที่พักแรม

บังใบ รีสอร์ท

227
ชื่อที่พัก : บังใบ รีสอร์ท 
ที่อยู่ : 4/4 หมู่ 3 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3864 8243-4
จำนวนที่พัก : 40 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1000 - 4500 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร
 

บังใบ รีสอร์ท

227
ชื่อที่พัก : บังใบ รีสอร์ท 
ที่อยู่ : 4/4 หมู่ 3 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3864 8243-4
จำนวนที่พัก : 40 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1000 - 4500 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร
   

บ้านทะเลคราม

226
ชื่อที่พัก : บ้านทะเลคราม 
ที่อยู่ : ท่าเรือแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
จำนวนที่พัก : 7 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 600 - 2000 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร
 

บ้านพัก ชาวเล

225
ชื่อที่พัก : บ้านพัก ชาวเล 
ที่อยู่ : 30/1 หมู่ 3 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3864 8193 , 0 3864 8155
จำนวนที่พัก : 42 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 300 - 2000 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร
   

เสม็ด วิลล่า

224
ชื่อที่พัก : เสม็ด วิลล่า 
ที่อยู่ : เกาะเสม็ด อ่าวไผ่ 89 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3864 4001, 08 1239 0223, 08 1494 8090,0 3864 4093
แฟกซ์ : 0 3864 8377
เว็บไซต์ : http://www.samedvilla.com 
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
จำนวนที่พัก : 45 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1400 - 5000 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร
 

บ้านเพคาบาน่า

223
ชื่อที่พัก : บ้านเพคาบาน่า 
ที่อยู่ : 207/1-2 หมู่ 3 ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3864 8488-9
แฟกซ์ : 0 3864 8488
จำนวนที่พัก : 35 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 2589 - 5531 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร
   

บ้านเพ วิลล์

222
ชื่อที่พัก : บ้านเพ วิลล์ 
ที่อยู่ : 95/6 หมู่ 3 ถนนท่าเรือแกลง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3864 8583
จำนวนที่พัก : 8 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 2500 - 3600 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 
 

บ้านสินสมุทร

221
ชื่อที่พัก : บ้านสินสมุทร 
ที่อยู่ : 200/5 หมู่ 3 หาดทรายแก้ว ท่าเรือแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3864 8337 , 08 1484 6339
จำนวนที่พัก : 9 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 400 - 2000 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก ห้องอาหาร
   

หน้า 3 จาก 30

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th