อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

ร้านอาหาร

ร่วมใจ


ชื่อร้าน : ร่วมใจ 
ที่อยู่ : 120/1 หาดแม่รำพึง ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : ตะพง 
โทรศัพท์ : 0 3865 5116 

 

เรนโบว์


ชื่อร้าน : เรนโบว์ 
ที่อยู่ : 31-35 ศูนย์การค้าสาย 4 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : - 

   

ศรีบ้านเพ


ชื่อร้าน : ศรีบ้านเพ 
ที่อยู่ : 108/37 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเพ-แกลง-กร่ำ 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3865 2054

 

หาดแสงจันทร์ ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : หาดแสงจันทร์ ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 78/6 หาดแสงจันทร์ ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเลียบชายฝั่ง 
ตำบล : เนินพระ 
โทรศัพท์ : 0 3861 6357, 0 3862 0585 
ชื่อร้าน : หาดแสงจันทร์ ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 78/6 หาดแสงจันทร์ ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเลียบชายฝั่ง 
ตำบล : เนินพระ 
โทรศัพท์ : 0 3861 6357, 0 3862 0585 

   

แหลมเจริญ ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : แหลมเจริญ ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 1 ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเลียบชายฝั่ง 
ตำบล : ปากน้ำ 
โทรศัพท์ : 0 3861 3492, 0 3861 3757 

 

งามประเสริฐ


ชื่อร้าน : งามประเสริฐ 
ที่อยู่ : 90/74 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : พลา 
โทรศัพท์ : 0 3860 1065 

   

พยูน ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : พยูน ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 2/29 ถนนพยูน-พลา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนพยูน-พลา 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3863 0007 

 

ร่มสน


ชื่อร้าน : ร่มสน 
ที่อยู่ : 45/1-9 ถนนพยูน-หาดน้ำริน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนพยูน-หาดน้ำริน 
ตำบล : บ้านฉาง 
โทรศัพท์ : 0 3863 0194 

   

หน้า 3 จาก 11

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th