พุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2019
   
Text Size

ร้านอาหาร

สุขสำราญ


ชื่อร้าน : สุขสำราญ 
ที่อยู่ : 78 หมู่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : พลา 
โทรศัพท์ : 0 3863 0453 

 

คำสิงห์โภชนา


ชื่อร้าน : คำสิงห์โภชนา 
ที่อยู่ : 97 หมู่ 4 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : กร่ำ 
โทรศัพท์ : 0 3865 7685 

   

เจียวโภชนา


ชื่อร้าน : เจียวโภชนา 
ที่อยู่ : - 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3867 1192 

 

ชมทะเล ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : ชมทะเล ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเพ-แกลง-กร่ำ 
ตำบล : แกลง 

   

บ้านถั่วงอก


ชื่อร้าน : บ้านถั่วงอก 
ที่อยู่ : 111 หมู่ 1 ถนนสุนทรภู่ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนสุนทรภู่ 
ตำบล : วังหว้า 
โทรศัพท์ : 0 3867 2021 

 

ลมทะเล


ชื่อร้าน : ลมทะเล 
ที่อยู่ : หาดแม่พิมพ์ 129 หมู่ 3 อำเภอแถลง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3863 8124 

   

แหลมตาล ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : แหลมตาล ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 63/2 อ่าวมะขามป้อม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3864 8132 

 

คุณโต(อ่าวเจริญ ซีฟู้ด)


ชื่อร้าน : คุณโต(อ่าวเจริญ ซีฟู้ด) 
ที่อยู่ : 78 หมู่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลซากพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเพ-แกลง-กร่ำ 
ตำบล : ซากพง 
โทรศัพท์ : 0 3863 8024, 0 3863 8351 

   

หน้า 4 จาก 11

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th