อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

ร้านอาหาร

โอเชี่ยน


ชื่อร้าน : โอเชี่ยน 
ที่อยู่ : 284/6 หมู่ที่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : เพ 
โทรศัพท์ : 0 3865 1107, 08 4099 2565 

 

บ้านระเบียงไม้


ชื่อร้าน : บ้านระเบียงไม้ 
ที่อยู่ : ชายหาดศาลาเขียว ทางเข้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : เพ 
โทรศัพท์ : 0 3889 6148 , 083 111 8651 
เว็บไซต์ : http://www.baanrabeangmai.com 

   

โรงเบียร์ ระยอง


ชื่อร้าน : โรงเบียร์ ระยอง 
ที่อยู่ : 36/1 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนราษฎร์บำรุง 
ตำบล : เนินพระ 
โทรศัพท์ : 08 1556 5174 , 08 1683 3303 

 

โต๊ะไม้


ชื่อร้าน : โต๊ะไม้ 
ที่อยู่ : 73/27 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : ชุมแสง 
โทรศัพท์ : 08 1570 1636 

   

เภตรา วารี


ชื่อร้าน : เภตรา วารี 
ที่อยู่ : 44/6 หมู่ 4 ถนนเชิงเนิน-ชากบก ตำบลตาขัน (ใกล้วัดตาขัน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเชิงเนิน-ชากบก 
ตำบล : ตาขัน (ใกล้วัดตาขัน) 
โทรศัพท์ : 08 9177 7109, 08 1591 3730, 08 6042 8601 

 

บ้านสิมิลัน


ชื่อร้าน : บ้านสิมิลัน 
ที่อยู่ : 48/3 ซอยหลังทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : หลังทางหลวง 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : เชิงเนิน 
โทรศัพท์ : 0 3887 6324, 08 1863 4262 

   

ร้านผัดไทยคุณไกร


ชื่อร้าน : ร้านผัดไทยคุณไกร 
ที่อยู่ : 48 หมู่3 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลแกลง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเพ-แกลง-กร่ำ 
ตำบล : แกลง 
โทรศัพท์ : 0 3864 8055 

 

ร้านนายเคี้ยมเกี๊ยวปลา


ชื่อร้าน : ร้านนายเคี้ยมเกี๊ยวปลา 
ที่อยู่ : 16 ถนนเทศบาล 2 ตลาดสามย่าน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเทศบาล 2 ตลาดสามย่าน 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3867 1653,0 3867 1411 

   

หน้า 5 จาก 11

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th