อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

ร้านอาหาร

ตังเก 2


ชื่อร้าน : ตังเก 2 
ที่อยู่ : ถ.สุนทรโวหาร, ต.กร่ำ, อ.แกลง, ระยอง 
ตำบล : กร่ำ 
โทรศัพท์ : 0 3863 8236

 

น้องนุช


ชื่อร้าน : น้องนุช 
ที่อยู่ : แหลมแม่พิมพ์, อ.แกลง, ระยอง 
โทรศัพท์ : 0 3863 8453 

   

ปูทะเล


ชื่อร้าน : ปูทะเล 
ที่อยู่ : แหลมแม่พิมพ์, อ.แกลง, ระยอง 
โทรศัพท์ : 081 753 2299, 081 982 6558 
 

 

 

เพื่อนใจ


ชื่อร้าน : เพื่อนใจ 
ที่อยู่ : แหลมแม่พิมพ์, อ.แกลง, ระยอง 
โทรศัพท์ : 086 149 7125, 084 004 5216

   

เย็นจิต ซีฟู๊ด


ชื่อร้าน : เย็นจิต ซีฟู๊ด 
ที่อยู่ : แหลมแม่พิมพ์, อ.แกลง,ระยอง 
โทรศัพท์ : 0 3863 8871, 081 983 6557 

 

หนึ่ง ซีฟู๊ด


ชื่อร้าน : หนึ่ง ซีฟู๊ด 
ที่อยู่ : แหลมแม่พิมพ์ ต.กร่ำ, อ.แกลง, ระยอง 
ตำบล : กร่ำ 
โทรศัพท์ : 0 3863 8675, 

   

ครัวคุณพร


ชื่อร้าน : ครัวคุณพร 
ที่อยู่ : 316 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ปลวกแดง 
โทรศัพท์ : 0 3887 8116 
 

 

จิ้มจุ่ม


ชื่อร้าน : จิ้มจุ่ม 
ที่อยู่ : 94/2 หมู่ 1 ต.ละหาร, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ละหาร 
โทรศัพท์ : 081 982 4647 

   

หน้า 8 จาก 11

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th