พุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2019
   
Text Size

ร้านอาหาร

เจ๊นา ยำรสเด็ด


ชื่อร้าน : เจ๊นา ยำรสเด็ด 
ที่อยู่ : 24/26 Mu 1 ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ปลวกแดง 
โทรศัพท์ : 085 083 7126 

 

เจ๊ตู่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น


ชื่อร้าน : เจ๊ตู่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น 
ที่อยู่ : 592 หมู่ 1 ต.ละหาร, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ละหาร 
โทรศัพท์ : 081 308 2011 

   

เจ๊แต๋ม


ชื่อร้าน : เจ๊แต๋ม 
ที่อยู่ : 18/5 หมู่ 1 ต.ละหาร, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ละหาร 
โทรศัพท์ : 081 498 5069 

 

ไทม์เอ้าท์


ชื่อร้าน : ไทม์เอ้าท์ 
ที่อยู่ : 203/3 หมู่ 4, ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ปลวกแดง 
โทรศัพท์ : 0 3865 6024, 081 009 2243 

   

เลอ โอเปร่า


ชื่อร้าน : เลอ โอเปร่า 
ที่อยู่ : 24/1 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ปลวกแดง 
โทรศัพท์ : 0 3895 5123-4 

 

วอเตอร์ไซด์


ชื่อร้าน : วอเตอร์ไซด์ 
ที่อยู่ : 124/22 หมู่ 6 ต.มาบยางพร, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : มาบยางพร 
โทรศัพท์ : 0 3889 1888 

   

วันรวย


ชื่อร้าน : วันรวย 
ที่อยู่ : 202/3 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ปลวกแดง 
โทรศัพท์ : 0 3895 5751 

 

เสี่ยหนุ่ย โภชนา


ชื่อร้าน : เสี่ยหนุ่ย โภชนา 
ที่อยู่ : 18/3 หมู่ 1 ต.ละหาร, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ละหาร 
โทรศัพท์ : 0 3896 1519 

   

หน้า 9 จาก 11

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th