พุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2019
   
Text Size

ร้านอาหาร

ชายทะเล


ชื่อร้าน : ชายทะเล 
ที่อยู่ : 2/30 หมู่ 4 ต.บ้านฉาง, อ.บ้านฉาง, ระยอง 
ตำบล : บ้านฉาง 
โทรศัพท์ : 0 3863 0754 

 

พลาซีฟู๊ด


ชื่อร้าน : พลาซีฟู๊ด 
ที่อยู่ : หาดพลา หมู่ 2, ต.พลา, อ.บ้านฉาง, ระยอง 
ตำบล : พลา 
โทรศัพท์ : 0 3863 0229 

   

ลอกอ ปาร์ตี้ส้มตำ


ชื่อร้าน : ลอกอ ปาร์ตี้ส้มตำ 
ที่อยู่ : 47 หมู่ 4 หาดน้ำริน, ต.บ้านฉาง, อ.บ้านฉาง, ระยอง 
ตำบล : บ้านฉาง 
โทรศัพท์ : 0 3863 0933, 0 3863 0733, 081 488 1865 

 

ข้าวแกงคุณยาย


ชื่อร้าน : ข้าวแกงคุณยาย 
ที่อยู่ : 244 ถ.สุขุมวิท, ต.ทางเกวียน, อ.แกลง, ระยอง 
ตำบล : ทางเกวียน 
โทรศัพท์ : 0 3867 1382, 081 523 4799 

   

เจี้ยงโภชนา


ชื่อร้าน : เจี้ยงโภชนา 
ที่อยู่ : 25/13 หมู่ 1 ต.ทุ่งควายกิน, อ.แกลง, ระยอง 
ตำบล : ทุ่งควายกิน 

 

หมวงทอง


ชื่อร้าน : หมวงทอง 
ที่อยู่ : 318 ถ.สุขุมวิท, อ.แกลง, ระยอง 
โทรศัพท์ : 0 3867 4854 

   

เส็ง โภชนา


ชื่อร้าน : เส็ง โภชนา 
ที่อยู่ : 44 หมู่ 12 ต.ทุ่งควายกิน, อ.แกลง, ระยอง 
ตำบล : ทุ่งควายกิน 
โทรศัพท์ : 0 3866 9054, 087 829 7515 

 

สุดหาด


ชื่อร้าน : สุดหาด 
ที่อยู่ : 149 หมู่ 3 ต.ชากพง, อ.แกลง, ระยอง 
ตำบล : ชากพง 
โทรศัพท์ : 0 3864 8132 

   

หน้า 10 จาก 11

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th