เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

ร้านอาหาร

จ่าพราว ซีฟู๊ด

082
ชื่อร้าน : จ่าพราว ซีฟู๊ด 
ที่อยู่ : 280/4 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : เพ 
โทรศัพท์ : 0 3865 1107 
 

ดีพร้อม

081
ชื่อร้าน : ดีพร้อม 
ที่อยู่ : 299/3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : เชิงเนิน 
โทรศัพท์ : 0 3865 5014, 0 3865 5262

 

 

   

บ้านไม้


ชื่อร้าน : บ้านไม้ 
ที่อยู่ : 99/2 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนตากสินมหาราช 
ตำบล : ท่าประดู่ 
โทรศัพท์ : 0 3861 5240 

 

แบงก์ เบสท์ฟู้ด


ชื่อร้าน : แบงก์ เบสท์ฟู้ด 
ที่อยู่ : 122/2-3 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : ท่าประดู่ 
โทรศัพท์ : 0 3861 1406 

   

ปัญญา โภชนา


ชื่อร้าน : ปัญญา โภชนา 
ที่อยู่ : 79/16-18 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : เชิงเนิน 
โทรศัพท์ : 0 3861 4557 

 

ปลารินยา


ชื่อร้าน : ปลารินยา 
ที่อยู่ : 168 ถนนหาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนหาดแม่รำพึง 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 08 1941 1074 

   

พี.เอ็ม.วาย ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : พี.เอ็ม.วาย ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 89 หมู่ 2 ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์ 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3861 2987 

 

เพลินตา


ชื่อร้าน : เพลินตา 
ที่อยู่ : 004 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : เชิงเนิน 
โทรศัพท์ : 0 3861 1057 

   

หน้า 2 จาก 11

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th