อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

ท๊อฟฟี่แม่มาลีกะทิสด


toppykatisod       ท๊อฟฟี่แม่มาลีกะทิสด   star1star1
       ผู้ผลิต
นางญาณินท์ ชลกิจ
       ที่อยู่ 9/1 ม.6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
       โทร. 08-6043-0728


   

ลิปมันกฤษณา

 
lip       ลิปมันกฤษณา   star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
       ที่อยู่ 8 ม.4 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 08-7889-0331


   

กระเช้าดอกไม้ติดตู้เย็น


kachodokmai      กระเช้าดอกไม้ติดตู้เย็น   star1star1star1

      ผู้ผลิต นางอินทิรา  เอมบางเมือง
      ที่อยู่ 174 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
      โทร. 08-6127-5281

   

การบูรหอม


karabunhom      การบูรหอม   star1star1star1
      ผู้ผลิต
นางจุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
      ที่อยู่ 14/29 ม.1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
      โทร. 08-7133-9818


   

บ้านทรงไทยจำลอง


ban      บ้านทรงไทยจำลอง   star1star1star1
      ผู้ผลิต
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม
      ที่อยู่ ม.4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
      โทร. 08-1458-5874


   

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

  
mapaw      ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว   star1star1star1
      ผู้ผลิต
นายวรพล  คร้ามบุญลือ
      ที่อยู่ 21 ม.7 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110
      โทร. 08-9039-3299   

หน้า 4 จาก 13

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th