พุธ, มกราคม 16, 2019
   
Text Size

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

เสื้อบาติก


batic       เสื้อบาติก star1star1star1star1

       ผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรนาตาขวัญ
       ที่อยู่ 44 ม.1 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 08-1751-8615


   

รองเท้าหนัง


longtaonung       รองเท้าหนัง star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
นายขวัญชัย คำรัตน์
       ที่อยู่ 4/3 ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
       โทร. 08-9097-6139


   

เสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ-สตรี


sue       เสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ-สตรี star1star1star1star1

       ผู้ผลิต กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพแกลงกะเฉด
       ที่อยู่ 80/1 ม.6 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 08-1865-6959   

ถั่วอบสมุนไพร


tuasamoonpai       ถั่วอบสมุนไพร star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านตำบลนิคมพัฒนา
       ที่อยู่ 139 ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
       โทร. 0-3863-6029


   

กาแฟตรามุกอรชร

 coffee
     
 กาแฟตรามุกอรชร star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
นางขันทอง  วันมีชัย
       ที่อยู่ ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 08-7150-1717
   

ทอดมันปลากราย


todmonplaklay       ทอดมันปลากราย star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปากแพรก
       ที่อยู่ 123/3 ม.1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
       โทร. 08-1864-8509


   

หน้า 8 จาก 13

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th