อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

ทุเรียนทอดกรอบ

                                      durean                        
        ทุเรียนทอดกรอบ star1star1star1star1
        ผู้ผลิต
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส
        ที่อยู่ 152 ม.12 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
        โทร. 08-6827-8850

 

  

   

ขนมอัดกล้วยหอม


kanumaut       ขนมอัดกล้วยหอม star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
นางเกษร เตโชวาศ์สกุล
       ที่อยู่ 124/10-11 ม.3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
       โทร. 0-38651-1039-41

   

ขนมลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง


lodchogsingapo       ขนมลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่
       ที่อยู่ 89 ม.5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 08-1715-8951


   

ปลาหมึกปรุงรส


pamukpunglos       ปลาหมึกปรุงรส star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแปรรูปปลาหมึกบ้านเพ
       ที่อยู่ 54/5 ม.3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
       โทร. 08-9176-7810

 


 

   

ทุเรียนทอดกรอบ

 durean
       ทุเรียนทอดกรอบ star1star1star1star1
      
ผู้ผลิต นางสุลักขณา  ทิพย์วงษ์ทอง
       ที่อยู่ 73/9 ม.13 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 08-6008-8147

   

ชุดสำเร็จรูปสตรีผ้าไทย

  
011_chose        ชุดสำเร็จรูปสตรีผ้าไทย star1star1star1star1star1
        ผู้ผลิต
แอล พี เอ ผ้าไทย (กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปลีลาฝ้าย)
        ที่อยู่ 58/41 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
        โทร. 08-6853-2828
        ราคา 2,500 บาท

   

หน้า 10 จาก 13

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th