พุธ, มกราคม 16, 2019
   
Text Size

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

ร้านคุณพิมพ์

kunpimที่อยู่ : 142/3 หมู่11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 08 1949 6494 , 08 9936 4524

 

 
   

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านชากใหญ่

sakyaiที่อยู่ : 90/49 หมู่ 6 บ้านชากใหญ่ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3880 2078

 

 

    

กลุ่มอาชีพผ้าบาติกชุมชนข้างอำเภอทางไผ่

batiจำหน่ายผ้าบาติก
ที่อยู่
: 73/4 ซอยสหกรณ์ ถนนตากสิน ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3862 1042,08 1591 2445

 

    

หน้า 13 จาก 13

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th