พุธ, ธันวาคม 19, 2018
   
Text Size

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง

หมวด 4 การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้
ico_titleฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ duplicate
ico_title

 

********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th