เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Economic Community:AEC)

เรื่อง
ico_title๑. ประมวลภาพการสัมมนา
duplicate
ico_title๒. ระยองกรมเจรจา
duplicate
ico_title๓. ระยองกรมอาเซียน
duplicate
ico_title๔.รายงานการศึกษาโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย
duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th