เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

สวนประสมทรัพย์

sasom8ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลบางบุตร ภายในมีสวนเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะปรางหวาน ชมพู่ สละ กระท้อน สามารถชมสวนผลไม้ ชิมสวนผลไม้ จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ราคา 80 บาท รับประทานอาหารกลางวัน 150 บาท

 

 สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th