จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

กลุ่มอาชีพผ้าบาติกชุมชนข้างอำเภอทางไผ่

batiจำหน่ายผ้าบาติก
ที่อยู่
: 73/4 ซอยสหกรณ์ ถนนตากสิน ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3862 1042,08 1591 2445

 

 สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th