อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

เจี้ยงโภชนา


ชื่อร้าน : เจี้ยงโภชนา 
ที่อยู่ : 25/13 หมู่ 1 ต.ทุ่งควายกิน, อ.แกลง, ระยอง 
ตำบล : ทุ่งควายกิน 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th