จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

พลาซีฟู๊ด


ชื่อร้าน : พลาซีฟู๊ด 
ที่อยู่ : หาดพลา หมู่ 2, ต.พลา, อ.บ้านฉาง, ระยอง 
ตำบล : พลา 
โทรศัพท์ : 0 3863 0229 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th