จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

แหลมตาล ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : แหลมตาล ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 63/2 อ่าวมะขามป้อม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : - 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3864 8132 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th