จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

แหลมเจริญ ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : แหลมเจริญ ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 1 ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเลียบชายฝั่ง 
ตำบล : ปากน้ำ 
โทรศัพท์ : 0 3861 3492, 0 3861 3757 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th