จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

พี.เอ็ม.วาย ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : พี.เอ็ม.วาย ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 89 หมู่ 2 ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์ 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3861 2987 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th