เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

ปลารินยา


ชื่อร้าน : ปลารินยา 
ที่อยู่ : 168 ถนนหาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนหาดแม่รำพึง 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 08 1941 1074 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th