อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

ครัวช้างแดง

085
ชื่อร้าน : ครัวช้างแดง 
ที่อยู่ : 11 ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 4 ชั้นล่างโรงแรมระยองซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : 4 
ถนน : ถนนราษฎร์บำรุง 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3861 4872-3 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th