อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาบตาพุด

089
ชื่อร้าน : ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาบตาพุด 
ที่อยู่ : 31 หมู่ 6 ซอยวัดโสภณ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : วัดโสภณ 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3868 1021 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th