เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

กิติมา ซิตี้

77
ชื่อที่พัก : กิติมา ซิตี้ 
ที่อยู่ : 47/12 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3861 7394, 0 3880 7826
แฟกซ์ : 0 3880 7826
จำนวนที่พัก : 80 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 200 - 300 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th