พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019
   
Text Size

37. นายวิมล พวงทอง

vimon

37.  นายวิมล  พวงทอง
1  ต.ค.  2536 - 30  ก.ย.  2539

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th