พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019
   
Text Size

39. นายชัยจิตร รัฐขจร

chaijit

39.  นายชัยจิตร  รัฐขจร
16  มิ.ย.  2541 - 30  ก.ย.  2542

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th