พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019
   
Text Size

42. นายประกิต กันยาบาล

prakit0

42.  นายประกิต  กันยาบาล
1  ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2546

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th