จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

รวีวรรณ

215
ชื่อที่พัก : รวีวรรณ 
ที่อยู่ : 111/1 หมู่ 6 ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3864 8378
จำนวนที่พัก : 5 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 300 - 800 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th