อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

ปลาหมึกปรุงรส


01_hisquid        ปลาหมึกปรุงรส    star1star1star1star1star1
        ผู้ผลิต บริษัทแคนนี่แปซิฟิคอร์ปอเรชั่น จำกัด
        ที่อยู่ 167/6 ม.7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
        โทร. 08-1686-8399
        ขนาด 60g ราคา 55 บาท
        ขนาด 110g ราคา 100 บาทสำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th