พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

ปลาหมึกอบแห้งปรุงรส

02_kopeak        ปลาหมึกอบแห้งปรุงรส   star1star1star1star1star1
        ผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรประมงบ้านเพระยอง
        ที่อยู่ 397 หมู่ 3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
        โทร. 08-1628-3304
        ขนาด 35g ราคา 40 บาท
        ขนาด 110 g ราคา 135 บาทสำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th