เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

ทุเรียนทอดกรอบตราคุณน้อย


07_khunnoi      ทุเรียนทอดกรอบตราคุณน้อยstar1star1star1star1star1
      ผู้ผลิต
บริษัท เจพีจี โฟรเซ่น ฟูดส์ จำกัด
      ที่อยู่ 35 ม.4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
      โทร. 08-1940-4384
      ขนาด 50 กรัม ราคา 50บาท
      ขนาด
1 กิโลกรัม ราคา 450 บาท
สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th