อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

น้ำปลา


08_nam        น้ำปลา star1star1star1star1star1
        ผู้ผลิต
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเนินฆ้อ
        ที่อยู่ 36/1 ม.8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
        โทร . 08-9602-2871
        ขนาด 750 CC.
ราคา 30 บาท
        ขนาด
280 CC.
ราคา 15 บาทสำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th