อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

กะปิ


kapi       กะปิ star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลวกเกตุ
       ที่อยู่ 160/5 ม.4 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 0-3866-4130


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th