พุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2019
   
Text Size

แผนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของจังหวัดระยอง

cover_s01

  แผนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของจังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖  icon-save

 การจัดทำ 1 จังหวัด 1 โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  โครงการแก้มลิงบึงจำรุง icon-save

 

****

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th