เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

ทำเนียบผู้ว่าราชการอดีตถึงปัจจุบัน

49.นายเสนีย์ จิตตเกษม

sanee

49.นายเสนีย์  จิตตเกษม
27 เม.ย. 2555 - 8 ต.ค.2555
 

50.นายวิชิต ชาตไพสิฐ

vichit2

50.นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
8 ต.ค.2555 -   พ.ค.2557

 

51.นายธานี สามารถกิจ

51.นายธานี  สามารถกิจ
พ.ค. 2557 - 2 ก.พ. 2558
   

52.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

52.นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต
2 ก.พ. 2558 - 1 ต.ค. 2559
 

53.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ

boss0110592

53.นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ
1 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
   

หน้า 2 จาก 2

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th