เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

สถานที่พักแรม

ซิลเวอร์ บีช

205
ชื่อที่พัก : ซิลเวอร์ บีช 
ที่อยู่ : 219 หมู่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3863 8096 -7 , 0 3863 8463-5
แฟกซ์ : 0 3863 8466
จำนวนที่พัก : 195 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1200 - 4500 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร     
 

ทับเสม็ด วิลเลจ

204
ชื่อที่พัก : ทับเสม็ด วิลเลจ 
ที่อยู่ : 164 หมู่ 1 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3863 8087-8, 0 2234 1314-5
แฟกซ์ : 0 3863 8088
จำนวนที่พัก : 11 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1800 - 4500 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 
   

บังกะโล หาดแม่พิมพ์

203
ชื่อที่พัก : บังกะโล หาดแม่พิมพ์ 
ที่อยู่ : 129 หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3863 8390
แฟกซ์ : 0 3863 8126
จำนวนที่พัก : 24 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 800 - 800 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 
 

บ้านไกวัล

202
ชื่อที่พัก : บ้านไกวัล 
ที่อยู่ : 156 หมู่ 1 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3863 8038
จำนวนที่พัก : 6 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 4000 - 5500 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 
   

บ้านทรายแก้ว

201
ชื่อที่พัก : บ้านทรายแก้ว 
ที่อยู่ : 210 หมู่ 2 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3863 8158, 0 2381 9271-2
จำนวนที่พัก : 12 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1700 - 6000 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 
 

บ้านบุญเพ็ชร

1910
ชื่อที่พัก : บ้านบุญเพ็ชร 
ที่อยู่ : 235 หมู่ 1 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3863 8266 , 08 6101 8377
แฟกซ์ : 0 3863 8340
เว็บไซต์ : http://www.baanboonpetch.com 
จำนวนที่พัก : 13 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 800 - 4500 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร   ธุรกิจเรือเช่า 
   

บ้านสังข์ บีช รีสอร์ท

199
ชื่อที่พัก : บ้านสังข์ บีช รีสอร์ท 
ที่อยู่ : 64/3 หมู่ 2 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3863 8452 , 0 3863 8764, 0 2942 1891
จำนวนที่พัก : 14 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1500 - 2500 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 
 

บ้านสังข์ รีสอร์ท

198
ชื่อที่พัก : บ้านสังข์ รีสอร์ท 
ที่อยู่ : 169 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลซากพง
โทรศัพท์ : 0 3863 8118
จำนวนที่พัก : 36 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1300 - 2000 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 
   

หน้า 6 จาก 30

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th