พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

ร้านอาหาร

กังหัน ซีฟู้ด

0890
ชื่อร้าน : กังหัน ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 23/2 ถนนท่าบรรทุก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนท่าบรรทุก 
ตำบล : เนินพระ 
โทรศัพท์ : 0 3861 3101 
 

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาบตาพุด

089
ชื่อร้าน : ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาบตาพุด 
ที่อยู่ : 31 หมู่ 6 ซอยวัดโสภณ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : วัดโสภณ 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3868 1021 
   

กาลครั้งหนึ่ง

088
ชื่อร้าน : กาลครั้งหนึ่ง 
ที่อยู่ : 022 ถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนยมจินดา 
ตำบล : ท่าประดู่ 
โทรศัพท์ : 0 3861 1042 
 

เกษมโภชนา

087
ชื่อร้าน : เกษมโภชนา 
ที่อยู่ : 69/4 หน้าหอนาฬิกา ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3861 1191 
   

คุ้มหลวง

086
ชื่อร้าน : คุ้มหลวง 
ที่อยู่ : 20/2 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเลี่ยงเมือง 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3861 4284-5
 

ครัวช้างแดง

085
ชื่อร้าน : ครัวช้างแดง 
ที่อยู่ : 11 ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 4 ชั้นล่างโรงแรมระยองซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : 4 
ถนน : ถนนราษฎร์บำรุง 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3861 4872-3 
   

ครัวระยอง

084
ชื่อร้าน : ครัวระยอง 
ที่อยู่ : 126/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนสุขุมวิท 
ตำบล : ตะพง 
โทรศัพท์ : 0 3866 4229 
 

จีร่า ฮัท

083
ชื่อร้าน : จีร่า ฮัท 
ที่อยู่ : 7/1 หมู่ 2 ตำบลเชิงเนิน ถนนเกาะหวาย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเกาะหวาย 
ตำบล : เชิงเนิน 
โทรศัพท์ : 0 3886 0878-9 
   

หน้า 1 จาก 11

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th