พุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2019
   
Text Size

ร้านอาหาร

สมถวิล


ชื่อร้าน : สมถวิล 
ที่อยู่ : 86/1 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท, ต.ชากโดน, อ.แกลง, ระยอง 
ตำบล : ชากโดน 
โทรศัพท์ : 0 3863 2312 

 

นาถน้ำ


ชื่อร้าน : นาถน้ำ 
ที่อยู่ : 36/3 หมู่ 6 ต.มาบข่า, อ.นิคมพัฒนา, ระยอง 
ตำบล : มาบข่า 
โทรศัพท์ : 0 3896 8513/7 

   

ไวกิ้ง เฮ้าส์


ชื่อร้าน : ไวกิ้ง เฮ้าส์ 
ที่อยู่ : 300 หมู่ 7 ถ.สาย 36, ต.มะขามคู่, อ.นิคมพัฒนา, ระยอง 
ตำบล : มะขามคู่ 
 

 

กันเอง


ชื่อร้าน : กันเอง 
ที่อยู่ : 118 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา, อ.นิคมพัฒนา, ระยอง 
ตำบล : นิคมพัฒนา 
โทรศัพท์ : 089 408 8245

   

ครัวนงนุช


ชื่อร้าน : ครัวนงนุช 
ที่อยู่ : ภายในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา, อ.เขาชะเมา, ระยอง 
โทรศัพท์ : 081 945 7527 

 

ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา


ชื่อร้าน : ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.น้ำเป็น, อ.เขาชะเมา, ระยอง 
ตำบล : น้ำเป็น 
โทรศัพท์ : 0 3889 4378 

   

ดาหวัน


ชื่อร้าน : ดาหวัน 
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 1 ต.ห้วยทับมอญ, อ.เขาชะเมา, ระยอง 
ตำบล : ห้วยทับมอญ 
โทรศัพท์ : 0 3896 9112 

 

ข้อมูลร้านอาหาร

ข้อมูลร้านอาหาร

   

หน้า 11 จาก 11

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th