พุธ, มกราคม 16, 2019
   
Text Size

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ (โคมไฟปล้องไม้ไผ่)


mai       สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ (โคมไฟปล้องไม้ไผ่)  star1star1

       ผู้ผลิต นายสำเนียง  สุขจำรัส
       ที่อยู่ 119 ม.7 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
       โทร. 08-2255-8140


   

ผ้าเช็ดมือเอนกประสงค์


pachedmue       ผ้าเช็ดมือเอนกประสงค์   star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
       ที่อยู่ 92/3 ม.1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
       โทร. 0-3896-1971


   

มุ้งปิกนิก


piknic       มุ้งปิกนิก   star1star1
       ผู้ผลิต
นางบุญตา  หงษ์ทอง
       ที่อยู่ 81/1 ม.6 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
       โทร. 08-7294-6753


   

กล้วยกวน


krowkawn       กล้วยกวน  star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านหนองละลอก
       ที่อยู่ 7/1 ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
       โทร. 0-3864-1046


   

หินหมุนลอยน้ำ


hin       หินหมุนลอยน้ำ   star1star1

       ผู้ผลิต นายณรงค์ ตามูล
       ที่อยู่ 100/6 ม.3 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
       โทร. 08-9802-0095   

ทุเรียนทอดกรอบ


durean       ทุเรียนทอดกรอบ   star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุดต้นตาล
       ที่อยู่ 338 ม.7 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
       โทร. 08-9099-9538


   

หน้า 3 จาก 13

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th