อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

ลอดช่องแห้งสายรุ้ง


lodchongsairung       ลอดช่องแห้งสายรุ้ง   star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพยูน
       ที่อยู่ 52 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
       โทร. 08-1429-9272


   

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว


mapaw       ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว   star1star1star1

       ผู้ผลิต
กลุ่มศิลประดิษฐ์บ้านหนองม่วง
       ที่อยู่ 201 ม.4 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
       โทร. 08-4529-7228


   

ท๊อฟฟี่กะทิสด


topfi       ท๊อฟฟี่กะทิสด   star1star1star1
       ผู้ผลิต
นางจำลอง ชาวไร่อ้อย
       ที่อยู่ ม.7 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
       โทร. 08-6801-7444


   

จักสานจากกระจูด


juksan       จัก
สานจากกระจูด   star1star1star1

       ผู้ผลิต กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
       ที่อยู่ 40/1 ม.5 ต.ชากพง  อ.แกลง จ.ระยอง 21210
       โทร. 08-6045-3938


   

ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เดอร์ผสมเนื้อมังคุด


saikok       ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เดอร์ผสมเนื้อมังคุด   star1star1star1
       ผู้ผลิต
นางดวงฤดี วงศ์เทียมชัย
       ที่อยู่ 129/3 ม.5 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 0-3861-8542


   

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว


yaibua       ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว   star1star1star1

       ผู้ผลิต
กลุ่มขนมไทยดอกไม้สวย
       ที่อยู่ 67/149 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
       โทร. 08-9166-4272


   

หน้า 6 จาก 13

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th