อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

ถั่วกรอบแก้ว


toukoop      ถั่วกรอบแก้ว   star1star1star1
      ผู้ผลิต
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านชากใหญ่
      ที่อยู่ 90/49-50 ม.6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
      โทร. 0-3880-2078


   

ขนมจีนข้าวกล้องสมุนไพร


kanoomgen       ขนมจีนข้าวกล้องสมุนไพร   star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มขนมจีนข้าวกล้องสมุนไพร
       ที่อยู่ 131/2 ม.11 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 0-3889-8372   

กะปิ

         
kapi.4          กะปิ star1star1star1star1
          ผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอริยคุณสามัคคี
          ที่อยู่ 1 ม.7 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
          โทร. 0-3867-4259


   

เสื้อบาติก


batic1       เสื้อบาติก star1star1star1star1

       ผู้ผลิต กลุ่มสตรีบ้านประชุมมิตร
       ที่อยู่ 95/49 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
       โทร. 08-1636-2492


   

แก้วคริสตัล


Cistal       แก้วคริสตัล star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
บริษัท โลตัส คริสตัล จำกัด
       ที่อยู่ 161 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21000
       โทร. 0-3889-7031


   

โมเสกและโมเสกเทียม

mosek      โมเสกและโมเสกเทียม star1star1star1star1
       ผู้ผลิต นายประจิน ดวงรัศมี
       ที่อยู่ 8/6 ม.13 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 08-9098-3992

 

 


   

หน้า 7 จาก 13

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th