อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

สับปะรดกวน

suppalod       สับปะรดกวน star1star1star1star1
       ผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านขวัญใจ กม.12
       ที่อยู่ 212 ม.2 ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
       โทร. 0-3863-6029


   

หมี่กรอบโบราณบ้านเก่า


meekopboran       หมีกรอบโบราณบ้านเก่า star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
นางอุไรวรรณ จิรารัตน์
       ที่อยู่ 3 ม.1 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
       โทร. 08-4778-8448


   

ขนุนทอดกรอบ

 kanoon
       ขนุนทอดกรอบ star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์วังไทร
       ที่อยู่ 83 ม.3 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
       โทร. 08-1996-5376

   

กะปิ

 kapi2   
       กะปิ star1star1star1star1

       ผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านทุ่งต้นเลียบ
       ที่อยู่ 91 ม.4 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
       โทร. 08-6139-7068
 

   

ปูนิ่มผัดผงกะหรี่

poonimpadpongkalee       ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
นายสุทธา เหมสถล
       ที่อยู่ 2/32 ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
       โทร. 08-6312-3321


   

กะปิ


kapi       กะปิ star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลวกเกตุ
       ที่อยู่ 160/5 ม.4 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 0-3866-4130


   

หน้า 9 จาก 13

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th