เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง-ชลบุรี

cover_s01

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง - ชลบุรี

1. ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ:icon-save

2. สรุปผลโครงการพระราชดำริปลวกแดง:icon-save

3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ:

1) ปก  icon-save

2) คำนำ  icon-save

3) สารบัญ icon-save

4) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ icon-save

5) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง icon-save

6) ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงจังหวัดระยอง icon-save

7) ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง icon-save

8) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดระยอง icon-save

9) โครงการชลประทานระยอง icon-save

10) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง icon-save

11) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง icon-save

12) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้  icon-save

13) การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในปี 2551 icon-save

ที่มา: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
โทรศัพท์/โทรสาร
: 0-3869-4109/0-3869-4110
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ประสานงานโครงการตามพระราชดำริ ในจังหวัดระยอง
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดระยอง
โทร.0-3864-0700 ต่อ 34122 e-mail: vipasri_kho@moi.go.th
Copyright(c) 2009 www.rayong.go.th. All rights reserved.

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th